Niezbędne informacje dla podróżujących

WAŻNE INFORMACJE:

Integralną częścią umowy Zgłoszenia z Klientem jest treść niniejszego katalogu, jak również warunki uczestnictwa w Imprezach organizowanych BT HUT-PLUS - dostępne w siedzibie Organizatora lub we wszystkich biurach agencyjnych, oraz na stronie internetowej www.hutplus.com.pl.

Klient jest zobowiązany zapoznać się z ich treścią.

Oferty w katalogu są opracowane zgodnie ze stanem prawnym i kursem walut na dzień 01.12.2013. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen poszczególnych imprez oraz orientacyjnych kwot przeznaczonych na bilety wstępu i realizację programu.

Proponujemy również zakupienie ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy.

UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI Z IMPREZY TYLKO 2,6 % WARTOŚCI IMPREZY!

Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy należy wykupić w dniu podpisania umowy.

Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej

W życiu zdarzają się również sytuacje, kiedy na skutek niezależnych od Ciebie okoliczności, nie możesz wyjechać na wycieczkę, za którą już zapłaciłeś lub musisz z niej zrezygnować w trakcie jej trwania. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oferuje Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej, które obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z powodów niezależnych od niego, np. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci najbliższego członka jego rodziny, czy np. szkody w mieniu ubezpieczonego. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne. Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł.

Poznaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprez Turystycznych

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
ceny wycieczek są podane orientacyjnie, na podstawie cen z 2013 roku. Realizowane przy odpowiedniej ilości osób. Za jakość wycieczek odpowiada miejscowe biuro organizujące. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na miejscu.

ZANIM WYJEDZIESZ
Dokumenty podróżne: BULGARIA , GRECJA , CHORWACJA , WŁOCHY , HISZPANIA i inne kraje UE : dowód osobisty, ale zamiast niego można wziąć paszport. Dotyczy to nie tylko samolotu i autokaru, ale także podróży własnym autem, dla wszystkich tras wiodących przez Czechy, Słowację, Austrię, Węgry, Chorwację, Serbię i Rumunię.
CZARNOGÓRA: Wystarczy dowód osobisty, ale zamiast niego można wziąć paszport. Dotyczy to nie tylko samolotu i autokaru, ale także podróży własnym autem, dla wszystkich tras wiodących przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Bośnię i Hercegowinę czy Chorwację. UWAGA: dzieci podróżujące bez opieki rodziców/opiekuna prawnego powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony na język serbski/czarnogórski, powinny być w nim zawarte: termin pobytu, dane osobowe dziecka z numerem dokumentu tożsamości, oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod której opieką dziecko będzie przebywać podczas podróży. Jeśli podróżujący samotnie rodzic nosi inne nazwisko, niż dziecko, powinien posiadać przetłumaczony na język serbski/czarnogórski i potwierdzony notarialnie akt urodzenia dziecka, oraz zgodę drugiego rodzica na wyjazd dziecka, również przetłumaczony i poświadczony notarialnie.

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO . Karta NFZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju, szczególnie wtedy gdy koszty leczenia okazują się wyższe niż kwota standardowego ubezpieczenia jakim Państwo jesteście objęci. Informacje na temat karty NFZ:225726000 / www.nfz.gov.pl.

PRZEJAZD AUTOKAREM NA MIEJSCE WYPOCZYNKU:
Wszystkie wyjazdy organizowane przez BIURO TURYSTYKI HUT PLUS odbywają się autokarami wyposażonymi w barek, toaletę oraz klimatyzację, a także spełniającymi wszelkie wymogi prawa europejskiego.
MIEJSCE W AUTOKARZE :
W momencie podpisania umowy-zgłoszenia Klienci mogą zgłaszać swoje preferencje dotyczące zajmowanych w autokarze miejsc (np. ze względu na chorobę lokomocyjną lub inne okoliczności). Zostaną one uwzględnione przez Organizatora w miarę możliwości, decyduje kolejność zgłoszeń. W trakcie przejazdu postoje autokaru dostosowane są do przerw związanych z czasem pracy kierowców i odbywają się co ok. 4-4,5 godziny. W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Organizator ma prawo odmówić przewozu Klientów będących pod wpływem alkoholu i/lub narażający innych podróżnych na nieprzyjemności i niedogodności w podróży. Dotyczy to zarówno podróży w kraju, jak i za granicą.

ORIENTACYJNY CZAS PRZEJAZDU z KRAKOWA:
grupy wczasowe i obozowe Bułgaria - około 24 godziny, Grecja około 22-24 godziny, Grecja Amarynthos - około 24-26 godz, Chorwacja - około 12 godzin, Czarnogóra - około 24 godzin , Włochy - około 17 godzin.

Zapraszamy

Kontakty

tel. / fax: 12 644 36 86
biuro@hutplus.com.pl
tel.: 12 643 55 98
wczasy@hutplus.com.pl
tel. 12 644 17 52
kolonie@hutplus.com.pl
59 1020 2906 0000 1102 0015 3502
(wpłaty w PLN) KOD SWIFT: PPKPLPW - PKO BP

77 1750 1048 0000 0000 1140 2558 (wpłaty w PLN)
KOD SWIFT: RCBPLPW - RAIFFEISEN POLBANK

68 1750 1048 0000 0000 1140 2569 (wpłaty w EUR)
NIP: PL 678 27 47 229
Regon: 357 145 331

CENTRALNA EWIDENCJA ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTKI NR EWIDENCYJNY: 05083

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NUMER: Z/1/2005

POLISA UBEZPIECZENIOWA SIGNAL IDUNA POLSKA NR M 201825